2022

Januar
29. - 30 Januar 2022

April
01. April 2022 Prepping / Krisenvorsorge
02. - 03. April 2022 Survival-Kurs I

Mai
30. April - 01. Mai 2022 Survival-Kurs Eltern-Kind
13. - 15. Mai 2022  Survival-Kurs II

Juni
11. - 12. Juni 2022 Survival-Kurs Eltern-Kind
24. Juni 2022 Prepping / Krisenvorsorge
25. - 26. Juni 2022 Survival-Kurs I
26. Juni - 01. Juli 2022 Sommer Camp Woche 1

Juli
17. - 22. Juli 2022 Sommer Camp Woche 2
24. - 29. Juli 2022 Sommer Camp Woche 3

August
06. - 07. August 2022 Survival-Kurs Eltern-Kind
18. - 21. August 2022 Hell Week

September
03. - 04. September 2022 Survival-Kurs Eltern-Kind
16. September 2022 Prepping / Krisenvorsorge
17. - 18. September 2022 Survival-Kurs I

Oktober
30. September - 02. Oktober 2022 Survival-Kurs II